SA FAEAC CONFERENCE

SA FAEAC CONFERENCE

Ika-29-30 ng Setyembre, 2017, San Diego Handlery Hotel

Sinulat ni Myrna P. Ablana 

Dalawang araw po, doon sa Handlery

Ang CTFLC, talagang marami

Sama-sama sila, saan man pumunta

Bitbit itim na bag, palaging masaya.

 

Ang pagkain doon, masarap talaga

Isda, manok, gulay, may panghimagas pa

Ang mga usapan, nakabubusog din

At pinapayabong, isip at damdamin

 

Ang mga presenters ay nakakamangha

Talino at sipag, pati na ang t’yaga

Lahat nakikinig, sa bawat salita

Kaalamang taglay, bigay ni Bathala.

 

Laging tulong-tulong, anuman ang gawin

Di pababayaan, ang pamilya natin

Nagbibigay ngiti, lahat ng sabihin

Kasi minamahal, tuwina’y kapiling.

 

Tahimik na kuwarto ni Ador at Sally

Ginawang bihisan ng nakararami

Napuno ang lugar ng mga halakhak

Mga puso nila ay puspos ng galak.

 

Magagandang terno at mga kimona

Pinagtitinginan ng mga bisita

Aba! nang dumating ang mga esposo

Tulad ni Adonis, napakaguguwapo.

 

At sa dance floor naman, di kayang bayaran

Ang indak at galaw, di matutumbasan

Ang kembot ng baywang at kunday ng kamay

Yugyog ng katawan, KAYSARAP NG BUHAY.

 

Maraming salamat sa Poong Maykapal

Biyaya sa atin ay ang pagmamahal

Pagtulong sa kapwa, na ating layunin

Sa aking palagay ay nakamtan natin.