CTFLC Family Picnic 2015

CTFLC welcomed the second time of recreation at The Admiral Baker Field in San Diego on Sunday, 12th July.  This time it was more of a family bonding creating a relaxing camaraderie among ourselves.

Late in the morning, President-Elect Myrna Ablana presided a short meeting updating membership of current workshops and conferences.

After the meeting, Ms. Ablana recognized the outstanding efforts of Maria Fontimayor, Grace Almazar, Maria Antoinette Melero who were in-charge of the Social Committee.  She presented them with bubble wands symbolizing happiness they spread as leaders of Social Committee.

Finally, we joyfully acknowledged the June birthday celebrants, namely Blanca Villanueva, Virgie Ferrer, and Cory Simpson (who wasn’t able to join us).

Virgie’s niece crooned the birthday celebrants.  In addition, Myrna and spouse, Digno,  rendered a timeless song of love and commitment - a reflection of this wonderful couple.

On the table, we spread our sumptuous meal and shared it with gusto.  We energized ourselves in order to last until the end of the relaxing event.

   

Under the blanket of a perfect summer day, we played social games bringing out the children in us. Bagging most of the prices, the men proudly waved their money towards the women who just cheered and laughed at them. 

Even without a blasting portable boom box, we managed to dance.  With the accompaniment of ukulele played by Digno Ablana, we raved some line dancing moves.  With an imaginary bamboo, a couple of us braved to dance “tinikling”. Finally, we sang cultural songs such as the popular “Paru-parong Bukid,” “Malinak Lay Labi, a Pangasinanse lullaby, and other songs.

Indeed, this was another day without stress – a day to rejuvenate our spirit and be ready for the hectic schedule ahead of the coming school year. Maraming-maraming salamat sa lahat!

Magandang umaga po sa inyong lahat:
Para po sa inyo ang tula kong ito.

Ang puso ko'y umaapaw sa ligayang nadarama
Ang piknik kahapon tunay na kakaiba
Ang social committee naghatid ng saya
Lahat ng kasama binigyang halaga.

Pagkain sa hapag ay pinagsaluhan
Tamang-tama sa panlasa nina Petra at Juan
Ang mga tawanan pati na kuwentuhan
Aking masasabing di kayang bayaran.

Makukulay na lobo maganda sa mata
Nagdagdag ng aliw, sa akin, sa kanya 
Ang lakas ng hangin hindi alintana
Sapagkat kapiling mga kapamilya.

Ang sayawan at kantahan, ang mga palaro
Nagdulot ng galak, sa puso'y pumuno
Marami ring impormasyon para sa mga guro
Pagyamanin, pag-isipan, hindii tayo mabibigo.

Panginoon salamat po sa araw na ito
Aming kapamilya, kapiling, kasalo
Paunlarin tuwina Wikang Filipino 
Tungkulin gagampanan, asahan po ninyo.

Maraming salamat pong muli sa inyong lahat. 
Nagmamahal, Myrna Ablana
Ika-13 ng Hulyo 2015